Wat moet je zeker weten over de inboedelverzekering?

Voor elke persoon geldt dat hij of zij in diens leven wel een bepaalde hoeveelheid aan inboedel verzamelt. Op het eerste zicht staan we er vaak helemaal niet bij stil hoeveel de totale waarde van deze inboedel na verloop van tijd bedraagt. Toch zouden we dat eigenlijk beter wel doen. Het is namelijk zo dat de totale waarde van de inboedel van je woning na verloop van tijd aanzienlijk kan oplopen. Dat tegenwoordig zelfs nog meer in vergelijking met vroeger. Dat is uiteraard onder meer het gevolg van het feit dat de inboedel tegenwoordig bestaat uit heel wat meer en vooral uit heel wat duurdere toestellen dan vroeger het geval was. Gelukkig is het in de praktijk perfect mogelijk om de waarde van je inboedel in te laten dekken door middel van de inboedelverzekering.

Is de inboedelverzekering een verplichte verzekering?

Door heel wat mensen wordt in de praktijk de vraag gesteld of de inboedelverzekering in Nederland is terug te vinden op de lijst met bij wet verplichte verzekeringen. Op moment van schrijven is dat niet het geval. Er zijn eigenlijk slechts een zeer beperkt aantal verzekeringen waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Onze overheid is dan ook (terecht) van mening dat mensen het beste voor zichzelf kunnen bepalen welke verzekeringen ze nu wel en welke ze nu vooral niet nodig hebben. Omwille van deze reden is het verzekeren van je inboedel niet bij wet verplicht.

Waarom deze verzekering toch maar beter afsluiten?

Het gegeven dat je niet wettelijk verplicht bent om een inboedelverzekering af te sluiten zorgt er helemaal niet voor dat het niet interessant kan zijn om een dergelijke verzekering alsnog toe te voegen aan je portefeuille, integendeel. Als mensen onderschatten we in de praktijk niet zelden hoeveel inboedel we tijdens ons leven verzamelen. Daar komt bij dat we ook vaak onderschatten welke waarde deze inboedel in de praktijk kan vertegenwoordigen. Je zou er bijvoorbeeld van schrikken hoeveel de kleine stukken inboedel in je keuken opgeteld bij elkaar waard zijn.

Wanneer er zich een bepaalde situatie voordoet waarin je inboedel geheel of gedeeltelijk verloren gaat spreekt het voor zich dat je graag zal willen dat dit verlies (al dan niet gedeeltelijk) kan worden ingeperkt. Dat is vanzelfsprekend, maar daarom niet voor de hand liggend. Het enige wat je daar eigenlijk voor kan ondernemen is het afsluiten van een passende inboedelverzekering. Op deze manier zal je bij gedeeltelijk of volledig verlies van de inboedel kunnen rekenen op de tussenkomst van je verzekeraar. Zo kan je jezelf alvast heel wat financiële kopzorgen besparen.

Welke opties bestaan er voor wat de inboedelverzekering betreft?

De inboedelverzekering is een verzekering die op twee verschillende manieren kan worden afgesloten. In eerste instantie kan je kiezen voor de standaard verzekering. Het gaat hierbij dan om de extra uitgebreide variant. Hiervoor geldt dat ze bestaat uit een zeer groot aantal verschillende dekkingen die je al voorzien van een meer dan degelijke zekerheid. Toch is er één belangrijke zekerheid die niet wordt geboden. Voor de extra uitgebreide verzekering voor je inboedel geldt bijvoorbeeld dat er geen sprake bij is van een dekking voor zelf veroorzaakte schade.

Het komt in de praktijk uiteraard best vaak voor dat mensen één of meerdere van hun spullen laten vallen die toebehoren tot de inboedel. Niet zelden gaat het daarbij ook om dure stukken die dus toch best een stevig prijskaartje vereisen om vervangen te kunnen worden. Door het afsluiten van een zogenaamde all risk inboedelverzekering zal je tot de conclusie komen dat ook dergelijke schade kan worden gedekt. Je dient er alleen wel rekening mee te houden dat de schade niet opzettelijk mag zijn veroorzaakt. Het spreekt namelijk voor zich dat ook een allriskverzekering dergelijke schade niet zal verzekeren. Let bovendien ook op de impact van dergelijke schadegevallen op je premie.

Met welke aanvullende dekkingen moet je rekening houden?

Van belang om rekening mee te houden is dat het afsluiten van één van de verschillende standaard inboedelverzekeringen alleen niet voldoende kan zijn. Zowel voor de extra uitgebreide als voor de allrisk inboedelverzekeringen geldt uiteraard dat ze al een bepaald risico weten in te dekken. Toch zal je kunnen vaststellen dat er in deze polissen ook bepaalde vormen van schade worden uitgesloten. Het gaat hier bijvoorbeeld om glasschade. Voor dergelijke schade geldt dat er altijd een aanvullende polis moet worden afgesloten. Hou er bovendien ook rekening mee dat bij een inboedelverzekering alleen de inboedel en niet de opstal is verzekerd. Hier dien je een specifieke opstalverzekering voor af te sluiten.

Wat is een buitenhuisdekking?

Eén van de aanvullende dekkingen waar je voor kan kiezen bij een inboedelverzekering heeft betrekking tot de zogenaamde buitenhuisdekking. Het gaat hierbij om een dekking die zoals de naam al aangeeft tussenkomst verleent wanneer er schade ontstaat of wanneer er sprake is van diefstal van inboedel welke zich niet in je woning bevindt. Dit kan onder meer interessant zijn voor mensen die bijvoorbeeld eigenaar zijn van een caravan of die ervoor hebben gekozen om een camper te kopen. Ook wanneer je vaak onderweg bent met dure spullen zoals bijvoorbeeld een laptop en / of een tablet kan het afsluiten van deze verzekering zeker het overwegen waard zijn.

Wat moet je weten over de kostbaarhedenverzekering?

Van belang om rekening mee te houden bij het afsluiten van een inboedelverzekering is ook dat de waarde van de verschillende spullen zal worden gedekt op basis van de aankoopprijs. Op zich hoeft dat geen groot probleem te zijn, ware het niet dat bepaalde stukken van je inboedel mogelijks na verloop van tijd in prijs appreciëren. Het kan daarbij dan bijvoorbeeld gaan om de volgende zaken:

  • Antieke meubels;
  • Bijzondere kunstwerken;
  • Speciale flessen whisky;

Voor de bovenstaande en nog heel wat andere zaken die tot de inboedel behoren kan het de moeite waard zijn om ervoor te kiezen om een speciale kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering dekt de inboedel namelijk niet in volgens de aankoopprijs, maar wel volgens de actuele waarde. Let op, het spreekt voor zich dat een dergelijke dekking een extra premie met zich meebrengt. Bedenk dus vooral goed voor welke inboedel dit daadwerkelijk interessant kan zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *